Zásady odberu newslettera MM Brown Sp. z o.o., zobrazenie na statickej stránke a vo vyskakovacích oknách.
 
A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto pravidlá (ďalej len "pravidlá") ustanovuje zásady používania služby MM Brown Newsletter (ďalej len "služba").
1.2. Služba je poskytovaná elektronicky spoločnosťou MM Brown Sp. z o.o. so sídlom na ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznaň zaregistrovaná v obchodnom registri (Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego) pod číslom KRS: 0000671307, NIP: PL 7822424244, REGON: 300797727.
 
II. SLUŽBA NEWSLETTER
2.1. Poskytovanie služby spočíva v tom, že spoločnosť MM Brown zasiela na e-mailovú adresu poskytnutú Užívateľom informácie v elektronickej podobe (ďalej len "MM Brown Newsletter"). Služba je poskytovaná zdarma na dobu neurčitú.
2.2. MM Brown Newsletter obsahuje obchodné informácie o firme MM Brown, vrátane informácií o ponuke spoločnosti MM Brown, aktuálnych ponukách, špeciálnych ponukách, propagačných akciách a zľavách, vrátane názorov a tlačových materiálov. Newsletter obsahuje tiež obchodné informácie o subjektoch spolupracujúcich s MM Brown, tj. Odkazy na webové stránky spravované subjekty spolupracujúcimi s MM Brown. Newsletter tiež môže posielať informácie, ktoré vás motivujúce na dokončenie nákupov v obchode a odporúčaní nakupovať produkty podobné k zakúpeným.
2.3. Táto služba je poskytovaná tým, ktorí majú účet v obchode (ďalej len "Účet"), ktorí vyjadrili súhlas odberu newsletteru, a tiež tým, ktorí vyjadrili súhlas oberieme newsletteru a uviedli svoju e-mailovú adresu, ale nemajú účet (ďalej: "Používatelia "). Používateľská e-mailová adresa bude použitá na zasielanie newsletteru.
2.4. Ak chce používateľ odoberať MM Brown Newsletter, musí:
a) vybrať túto možnosť v registračnom formulári pri registrácii alebo v Nastavenie účtu alebo,
b) v sekcii "newsletter" uvedie svoju e-mailovú adresu na stránke www.chocolissimo.sk.
MM Brown pošle uvítací e-mailovú správu na e-mailovú adresu uvedenú spolu s Pravidlami.
2.5. Odber newsletteru začína pri zadaní objednávky.
2.6. K využívaniu služby je nutné mať k dispozícii počítač alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom k internetovej sieti a aktívnym e-mailové konto (e-mail).
2.7 Odoslanie newslettera môže Užívateľ kedykoľvek zrušiť. V prípade osôb, ktoré majú účet, je možné túto rezignáciu vykona na svojom účte. Pre zmenu nastavenia, po přihašení na účet v časti "Newsletter", je nutné vypnúť vybranú možnosť. Je možné spojiť sa priamo s poskytovateľom služby na e-mail: info@chocolissimo.sk
Ak odberateľ newsletteru Ureta nemá môže odhlásiť odber newsletteru pomocou odkazu "odhlásiť sa" na konci strany každého prijatého newslettera.

​III. OSOBNÉ ÚDAJE
3.1. Správcom osobných údajov je MM Brown Sp. z o.o. so sídlom ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań.
3.2. Osobné údaje sú spracované za účelom poskytovania služby.
3.3. Užívateľ má právo prístupu k svojim údajom, ich opravu, odstránenie, prevod a odobratie súhlasu pre ďalšie spracovanie.
3.4. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale bez podania osobných údajov nebude možné využívať službu.
3.5. Ďalšie informácie týkajúce sa osobných údajov a súkromia užívateľov sú obsiahnuté v dokumente nazvanom "Zásady ochrany osobných údajov", ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.chocolissimo.sk
 
IV. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU
 
4.1. Poskytovanie služieb sa vykonáva pomocou dátového komunikačného systému, ktorý zabezpečuje spracovanie a skladovanie, rovnako ako odosielanie a prijímanie údajov cez telekomunikačnú sieť.
4.2. Užívateľovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah, vrátane:
4.2.1. Informácie a údaje spracované spôsobom, ktorý predstavuje riziko narušenia bezpečnosti IT;
4.2.2. Informácie ohrozujúce a porušujúce práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv k ochranným známkam spoločnosti MM Brown alebo tretích strán;
4.2.3. Ďalšie informácie a údaje porušujúce záväzné právne predpisy.
4.3. Pre správne používanie služby by užívateľ mal mať:
4.3.1 počítač alebo zariadenie s bežiacim softvérom, ktorý umožní prezerať webové stránky (napr Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 alebo novší.) A prístup k internetu;
4.3.2 povoliť súbory cookies;
4.3.3 povoliť JavaScript, rámce a štýly CSS;
4.3.4 operačný systém (napríklad iOS, Microsoft Windows XP, 7 a novšie).
4.5. Pred použitím služby, používateľ má povinnosť oboznámiť sa s obsahom pravidiel a zásad ochrany osobných údajov, k dispozícii na webových stránkach obchodov spoločnosti MM Brown Sp. z o.o.
 
V. REKLAMÁCIE
 
5.1. Všetky reklamácie týkajúce sa služby môžu byť hlásené:
a) písomne ​​na adresu MM Brown Sp. z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań
b) e-mailom na adresu: info@chocolissimo.sk.
5.2. Reklamácia by mala obsahovať údaje o osobe podávajúcej reklamáciu (e-mailovú adresu, na ktorej bol newsletter zaslaný, prípadne poštovú adresu), dôvod reklamácie a obsah žiadosti.
5.3. Reklamácie sú riešené MM Brown Sp. o.o. do 14 dní od ich obdržania, s výhradou odseku 5.4 nižšie.
5.4. O spôsobe vybavenia reklamácie spoločnosť MM Brown S. z o.o. oznámi osobe, ktorá reklamáciu podávala, písomne ​​na adrese uvedenej v reklamácii, alebo e-mailom - v závislosti na tom ako reklamácia bola nahlásená.
 
VI. ZMENA PRAVIDIEL A PRÍSTUP K PRAVIDLÁM
 
6.1. MM Brown Sp. z o.o. si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade zmeny právnych predpisov, ktoré majú priamy vplyv na obsah Pravidiel alebo uloženie na MM Brown niektorých povinností zo strany štátnych orgánov, aktualizácia údajov MM Brown, ako aj k zlepšeniu poskytovania služieb, zlepšenie ochrany Vášho súkromia a prevenciu podvodov. O zmenách pravidiel budete informovaní uvedením na internetových stránkach MM Brown informácie o zmenách v pravidlách. Toto vyhlásenie o zmenách bude k náhľadu na stránkach www.chocolissimo.sk MM Brown najneskôr do 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti nových pravidiel.
6.2. Zmeny Pravidiel nadobúdajú účinnosť v deň uvedený spolu s informáciu o zmene, ale nie skôr ako po uplynutí 14 kalendárnych dní od oznámenia zmien pravidiel, s tou podmienkou, že revidované pravidlá sa budú vzťahovať na Užívateľa, ak do 14 dní od uvedenia informácií o zmene nevyhlásia rezignáciu s poskytovania služieb.
6.3. Pravidlá sú k dispozícii zadarmo na www.chocolissimo.sk vo forme, ktorá umožňuje odber, prekopírovanie a uloženie obsahu prostredníctvom telekomunikačného systému používaného užívateľom. Uloženie, zabezpečenia a poskytovanie obsahu ohľadom odberu nasleduje prostřednictnívm elektronickej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú v rámci odberu Newsletter.
Držte krok s našimi novinkami a budete pripravení na každú príležitosť!
Nájdete nás aj na týchto stránkach:
Kontakt
Pon. - Pia. 8:00 - 15:00
Zákaznické centrum: 

E-mail: info@chocolissimo.sk

Obsluha firemných klientov:
E-mail: b2b@chocolissimo.sk

Víac informacií

Radi Vám pomôžeme.​
Máte otázku ohľadom produktu alebo doručenia?
Chcte zistiť stav vašej objednávky?

Pošlite správu


Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net