Zásady spracúvania osobných údajov zobrazených na statických stránkach a vo vyskakovacích oknách.

Spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.chocolissimo.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov ( "Zásady") by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

osobné údaje

Spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. rešpektuje súkromie používateľov a chráni ich osobné údaje. MM Brown Sp. z o.o. uverejňuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov s cieľom informovania užívateľov o svojej stratégii ochrany osobných údajov, postupov a tiež o schopnosti reagovať na zhromažďovanie informácií o používateľoch na internete a spôsobu, akým sú využívané. Štruktúra webu bola navrhnutá tak, aby mohla byť navštívená bez nutnosti identifikácie alebo zverejnenie osobných údajov. Tieto informácie sú ľahko dostupné na domovskej stránke a v dolnej časti každej webovej stránky MM Brown Sp. z o.o.

MM Brown Sp. z o.o. vykonala aktualizáciu svojej vnútorných postupov ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o dodržiavanie platných smerníc v Česku a Európskej únii.

 • Webové stránky, na ktoré sa tieto Zásady vzťahujú.
 • Typy zhromaždených informácií.
 • Osobné údaje detí.
 • Spôsob použitia informácií.
 • S kým zdieľame informácie
 •  Ako možno postupovať.
 •  Preferované možnosti spracovania osobných údajov a rezignácie.
 •  Osobné údaje a externé spoločnosti.
 •  Prístup k údajom a ich správnosť.
 • Ochrana údajov používateľa.
 •  Zmeny obsahu tohto vyhlásenia.
 •  Kontakt sa spoločnosti
​​

Ako MM Brown Sp. z o.o. používa cookies a web beacons na webových stránkach av reklamách iných spoločností:

 • Cookies
 • Web beacons
 • Externá reklamné agentúry
 
 1. STRÁNKY, NA KTORÉ SA TIETO ZÁSADY VZŤAHUJÚ

  Toto vyhlásenie platí pre všetky webové stránky a domény MM Brown Sp. z o.o.

  Odkazy na weby nesúvisiace s MM Brown Sp. z o.o.

  Webové stránky MM Brown Sp. z o.o. môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán zverejnené pre pohodlie a pre oznámenie informácie užívateľovi. Používaním týchto stránok užívateľ opúšťa web spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. Spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. nijak nespravuje ani neovplyvňuje postupy týchto webových stránok ohľadom ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov používaných spoločnosťou MM Brown Sp. z o.o. MM Brown Sp. z o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky externých spoločností. Vyhlásenie spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť tretím osobám. Odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov externú spoločnosti pred odoslaním osobných údajov. Niektoré spoločnosti môžu zdieľať osobné údaje sa spoločnosti MM Brown Sp. z o.o.; toto sa riadi zásadami politiky ochrany osobných údajov danej externej spoločnosti.

 2. TYPY ZHROMAŽDENÝCH INFORMÁCIÍ

  Toto vyhlásenie platí pre osobné údaje, zhromažďovanie osobných údajov a vytváranie súhrnných správ.

  Osobné údaje
  sú to informácie o Vašom mene a totožnosti. MM Brown Sp. z o.o. používa osobné údaje pre lepšie pochopenie požiadaviek a záujmov užívateľov a ponúka vyššiu úroveň služieb. Užívateľ, ktorý sa rozhodne poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti, sa nemusia obávať, že budú použité na iné účely ako na posilnenie spolupráce s MM Brown Sp. z o.o. Spoločnosť MM Brown Sp z o.o. nepredáva, nepožičiava, ani neprenajíma vaše osobné údaje tretím stranám.
  Niektoré stránky MM Brown Sp. z o.o. umožňujú objednávať produkty a služby, získavať informácie, objednávať marketingové materiály a uchádzať sa o zamestnanie v spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. Osobné údaje uvedené na týchto stránkach môžu obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, užívateľské ID a heslá, údaje o fakturácii a transakciách, údaje o kreditnej karte, preferované spôsoby kontaktu.
  Od používateľa môže byť požiadaný, aby postkytl informácie o svojich osobných či profesijných zájmec h, údajoch o rodinných príslušníkoch a skúsenosti s našimi produktmi a službami s cieľom prispôsobenia vzhľadu stránok, služieb, alebo komunikácie k preferenciám užívateľa a pre zdokonaľovanie výrobkov a služieb. Tieto doplňujúce informácie nie sú povinné.
   
  Ďalšie údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi
  sú to údaje týkajúce sa používania a prevádzkovania webovej stránky, ktoré nie sú spojené s konkrétnou identitou. MM Brown Sp. z o.o. zhromažďuje a analyzuje neosobné údaje za účelom zhodnotenia využitie webových stránok spoločnosti MM Brown od návštevníkov. Zhromaždené neosobné údaje môžu obsahovať informácie o navštívených stránkach na stránkach spoločnosti MM Brown Sp. z o.o., konkrétne adresy URL1 navštívené na našich stránkach, typ použitého prehliadača a adresu IP2. Väčšina iných ako osobných údajov sa zhromažďuje pomocou súborov cookie alebo iných technológií pre analýzu dát. Stránky MM Brown Sp. z o.o. využívajú súbory cookie, web beacons a ďalšie technológie pre analýzu dát a personalizačné služby. Okrem toho spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. umiestňuje svoje reklamy na iných webových stránkach, ktoré môžu používať súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v časti o tom, ako MM Brown Sp. z o.o. používa cookies a web beacon na vašich webových stránkach a v reklamách iných firiem.
   
  1URL (Uniform Resource Locator) je medzinárodný štandard pre špecifikáciu umiestnenie zdrojov informácií w sieti Wordle WIBE Web. Napríklad http://www.chocolissimo.sk je URL hlavnej stránky spoločnosti MM Brown Sp. z o.o.
  2Adresa IP je identifikátor počítača alebo zariadenia používaného v sieťach založených na protokole TCP / IP, napríklad v sieti www. Siete používajú protokol TCP / IP pre smerovanie dát na základe IP adresy cieľového počítača. Inými slovami, IP adresa je číslo, ktoré je automaticky priradené k počítaču zakaždým, keď sa pripojíte k www sieti, ktorá umožňuje serverom nájsť a identifikovať ho. IP adresy sú potrebné, aby užívatelia mohli komunikovať cez Internet, prezerať si zdroje a nakupovať v internetových obchodoch.
   

 3. OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

  Spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. stará o ochranu osobných údajov detí, povzbudzujeme rodičia a opatrovníkov, aby sa aktívne zaujímali o aktivity a záujmy detí na internete. MM Brown Sp. z o.o. Zamedzenie nezhromažďuje údaje od detí mladších ako 16 rokov a webové stránky spoločnosti nie sú zamerané na deti mladšie ako 16 rokov.

 4. Spôsob použitia INFORMÁCIÍ

  MM Brown Sp. z o.o. využíva osobné údaje užívateľov, aby im ponúkli služby a lepšie pochopili ich potreby a záujmy. Tieto informácie umožňujú najmä dokončenie transakcie alebo zadanie objednávky, zasielanie správ, poskytovanie služieb a informovanie o nových produktoch a výhodách, personalizáciu propagačných ponúk. Spoločnosť môže niekedy používať údaje používateľa k tomu, aby sa s ním spojila, aby preskúmala trh produktov a služieb spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. Užívateľ má možnosť určiť ich preferencie týkajúce sa týchto kontaktov (pozri časť 7 "Preferované spôsoby spracovania osobných údajov a rezignácie"). Údaje platobnej karty sa používajú iba na spracovanie platieb a prevencie podvodov. Tieto údaje nie sú využívané poskytovateľmi finančných služieb alebo spoločností MM Brown Sp. z o.o. pre akýkoľvek iný účel a nebudú uložené dlhšiu dobu, ako je nevyhnutné na poskytovanie služieb, ak užívateľ nepožiada o uchovanie informácií o kreditnej karte pre následné nákupy.

  Pre konzistentnejší a personalizované služby v rámci spolupráce s MM Brown Sp. z o.o. informácie zhromaždené prostredníctvom rôznych služieb možno zlúčiť.

  Iné údaje ako osobné údaje sú zhromažďované za účelom vytvorenia prehľadov o jednoduchosti používania webových stránok spoločnosti MM Brown Sp. z o.o., jej aktivitách a účinnosti. To má zvýšiť atraktivitu obsahu a jednoduché používanie webu.

 5. S KÝM ZDIELAŤE INFORMÁCIE?

  Spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. nepredáva, nepožičiava ani neprenajíma osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov, keď užívateľ požaduje produkty a služby. Pri zdieľanie dát sa zobrazí výzva k súhlasu používateľa.

  MM Brown Sp. z o.o. spolupracuje s externými dodávateľmi, ktorí ponúkajú zákazníkom kompletné služby a riešenia opísané v časti "Spôsob použitia informácií". Títo dodávatelia musia zabezpečiť dôvernosť údajov získaných v mene spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. a nesmú ich používať na iné účely ako na poskytovanie služieb pre spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. Poskytovatelia služieb sa môžu zmeniť a spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. môže s inými poskytovateľmi služieb uzatvárať dohody pre lepšie uspokojenie potrieb svojich klientov.

  MM Brown Sp z o.o. nezverejňuje osobné údaje tretím stranám bez súhlasu používateľa pokiaľ sa nejedná o: (A) odpovedí na žiadosti o informácie podané správnymi orgánmi; (B) vyžaduje to zákon, príslušné ustanovenia, predvolanie na súd alebo súdny príkaz, (C) zabránenie podvodu alebo vynútenie alebo ochranu práv a majetku spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. (D) ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. a tretím stranám so sídlom u MM Brown Sp. z o.o.

 6. AKO POSTUPOVAŤ

  MM Brown Sp. z o.o. dáva užívateľom možnosť vyhlásenia, či chcú získať doplňujúce informácie o ponuke našich produktov a služieb. Ak chcete získať informácie o produktoch a službách, rovnako ako marketingové materiály o spoločnosti MM Brown Sp. z o.o., môžete podať objednávku. Materiály súvisiace s MM Brown Sp. z o.o. môžu obsahovať informácie o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo výzve na účasť na prieskum trhu. Materiály možno dodať jedným z nasledujúcich spôsobov: bežnou poštou, e-mailom alebo telefonicky. Ďalšie informácie sú uvedené v kapitole 7. Snažíme sa rešpektovať rozhodnutie používateľov. Táto možnosť sa nevzťahuje na výmenu informácií na dokončenie objednávky.

 7. PREFEROVANÉ MOŽNOSŤI SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A REZIGNÁCIA 

  Služby, ktoré nevyžadujú registráciu

  MM Brown Sp. z o.o. nepoužíva osobné údaje užívateľa na iné účely, než aké boli poskytnuté počas zdieľania dát. Príklady nesúvisiaceho použitia zahŕňajú: zasielanie informácií o špeciálnych ponukách, informácií o produktoch a marketingu. Užívateľ sa však môže prihlásiť k odberu takých informácií, ktoré nevyžadujú registráciu. Uveďte preferované metódy spracovania osobných údajov písomne ​​na oddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. - nezabudnite uviesť v korešpondencii vaše meno, e-mailovú adresu a poštovú adresu.

  Služby vyžadujúce registráciu

  Ak sa chcete odhlásiť od predtým přihašeného odberu správ (napr. E-mailového spravodajcu, informácií o nových produktoch a propagačných akciách), použite niektorú z nasledujúcich metód:

  • Postupujte podľa pokynov na rezignáciu pripojených ku každej správe o odbere.
  • Odoslať správu oddelenia ochrany osobných údajov spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. nezabudnite uviesť svoje meno, e-mailovú adresu a poštovú adresu, ako aj príslušné informácie týkajúce sa predplatného spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. a registrácia.
 8. OSOBNÉ ÚDAJE A EXTERNÉ SPOLOČNOSTI.

 

      Niektoré služby MM Brown Sp. z o.o. sú spojené so službami poskytovanými nezávislými tretími stranami. Tieto služby umožňujú sprístupnenie osobných údajov spoločnosti MM Brown Sp. z o.o., ako aj externým spoločnostiam. Poskytnutie týchto údajov má za cieľ dokončenie objednávky prostredníctvom ďalšieho predajcu. MM Brown Sp. z o.o. Vaše osobné údaje nezdieľa tretím stranám bez vášho súhlasu.

 1. PRÍSTUP K ÚDAJOM A ICH SPRÁVNOSŤ

  MM Brown Sp. z o.o. sa snaží zachovať správnosť osobných údajov užívateľov. S ohľadom na to sme zaviedli správnu technológiu, postupy a stratégie pre správu údajov. MM Brown Sp. z o.o. umožní užívateľom prístup k ich údajom, snaží sa primerane poskytnúť im prístup a možnosť aktualizácie údajov prostredníctvom internetu. Za účelom ochrany osobných údajov a zaistenie bezpečnosti užívateľov MM Brown Sp. z o.o. podnikne tiež príslušné kroky na overenie svojej totožnosti, napríklad žiadala heslo a identifikátor predtým, ako udelí prístup k údajom. Niektoré stránky MM Brown Sp. z o.o. môžu ponúknuť obmedzený prístup k určitým osobám identifikovaným pomocou hesiel a iných identifikátorov. Najúčinnejším spôsobom, ako prezerať a meniť svoje osobné údaje, je návrat na stránku pôvodnej registrácie a postupujte podľa pokynov, ktoré sú tu zverejnené.

 2. OCHRANA ÚDAJOV UŽÍVATEĽA

  MM Brown Sp. z o.o. sa snaží chrániť údaje, ktoré spoločnosti boli zverené. Aby zabrániť neoprávnenému prístupu alebo sprístupnenie údajov, zabezpečiť ich správnosť a správne používanie informácií, MM Brown Sp. z o.o. zaviedla vhodné fyzické a riadiace postupy na ochranu zhromaždených údajov.

 3. ZMENY OBSAHU TOHTO VYHLÁSENIE

  Pokiaľ budú podmienky vo vyhlásení aktualizované, zverejníme ich na webových stránkach spoločnosti MM Brown Sp. z o.o. . Budeme tiež vykonaná aktualizácia dátumu vydania tohto dokumentu, takže môžete vždy skontrolovať, aké údaje zhromažďujeme online, akým spôsobom ich používame a aké možnosti majú používatelia. V prípade významných zmien vyhlásenia MM Brown Sp. z o.o. upozorní zákazníkov, ktoré sa změnz týkajú.

 4. KONTAKT SA SPOLOČNOSTI

  Ceníme si všetkých Vašich názorov. Akékoľvek žiadosti alebo otázky ohľadom stratégie ochrany osobných údajov by mali byť zaslané na adresu oddelenia ochrany osobných údajov: info@chocolissimo.sk

 

Využitie súborov cookie a web beacons

 • Cookies

  Naše stránky používajú tzv. Cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú male textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. Pre:

  • pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
  • pre zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
  • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách
  • zistenie informácií o prezeranie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záujem

  Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

  Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránek.D louhodobě tzv. "Persistent cookie", zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

  Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
  • konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie
  • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

  Odmietnutie súborov cookies

  Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

  Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

  Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

  Web beacons

  Niektoré stránky na webe MM Brown Sp. z o.o. a elektornickej správy formátované ako HTML, používajú tzv. web beacons v spojení so súbormi cookie a vytvárajú súhrnné štatistiky o využívaní stránky. Web beacon je elektronický obraz, známy tiež ako jednopixelový (1x1) alebo priehľadný GIF. Web beacons môžu rozpoznať niektoré informácie o počítačoch používateľov, napríklad číslo cookie, čas a dátum zobrazenia stránky a popis stránky, na ktorej je beacon umiestnený. Užívateľ môže vypnúť niektoré web beacon blokovaním spojených s nim súborov cookie.

  Externý reklamné agentúry

  MM Brown Sp. z o.o. nezobrazuje reklamy tretích strán na vašom webe. MM Brown Sp. z o.o. môže umiestniť inzerát na produkty alebo služby MM Brown Sp. z o.o. na webových stránkach iných spoločností prostredníctvom externých reklamných agentúr. Ak sledujete web s reklamou z MM Brown Sp. z o.o., internetová reklamná agentúra môže odoslať súbory cookie alebo web beacon do vášho počítača. To umožňuje reklamnej agentúre rozpoznať počítač pri ďalšej návšteve alebo merať odpoveď používateľa na reklamu. Tieto údaje sú anonymné a nesúvisia s osobnými údajmi používateľov alebo MM Brown Sp. z o.o. Tieto údaje využíva internetová reklamná agentúra, ktorá meria záujem o reklamu a obsah a vyhodnocuje ich účinnosť. MM Brown Sp. z o.o. nemá prístup k údajom zhromaždeným internetovú reklamnou agentúrou. Ak chcete zabrániť tomu, aby reklamná agentúra odosielala súbory cookie do vášho počítača, musíte túto možnosť zablokovať na webových stránkach spoločnosti alebo podľa toho nastaviť filter prehliadača.

Držte krok s našimi novinkami a budete pripravení na každú príležitosť!
Nájdete nás aj na týchto stránkach:
Kontakt
Pon. - Pia. 8:00 - 15:00
Zákaznické centrum: 

+420 776 496 115
E-mail: info@chocolissimo.sk

Obsluha firemných klientov:
E-mail: b2b@chocolissimo.sk

Víac informacií

Radi Vám pomôžeme.​
Máte otázku ohľadom produktu alebo doručenia?
Chcte zistiť stav vašej objednávky?

Pošlite správu


Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net